Elsäkerhet

Inom EU regleras produkters elsäkerhet bland annat av lågspänningsdirektivet, förkortat LVD. Detta direktiv säger att “människor, egendom och husdjur ska vara skyddade från skada orsakad av elektriska produkter.

Våra tjänster

All elsäkerhetsgranskning går ut på att:

Detta uppnår man i huvudsak genom att utföra följande tester och granskningar:

examination

Standarder

Vi på BK Services utför elsäkerhetsgranskningar och relevanta provningar enligt dessa standarder:

Finns inte önskad elsäkerhetsstandard i ovan lista så kontakta gärna oss för vidare diskussion.

Maskinsäkerhet

Vi hjälper även företag med maskinsäkerhet genom att erbjuda expertkunskap och skräddarsydda lösningar. Vår erfarna personal har djupgående teknisk kompetens och förstår de specifika säkerhetskraven inom olika kategorier. 

Vi arbetar nära våra kunder för att identifiera och eliminera risker, implementera förebyggande åtgärder, säkerställa att alla maskiner och arbetsplatser uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Med vår gedigna erfarenhet och proaktiva tillvägagångssätt kan vi hjälpa företag att skapa en säker arbetsmiljö och minimera olycksrisken, samtidigt som vi säkerställer att deras maskiner och produktionsprocesser är i överensstämmelse med rättsliga krav och regelverk.

brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Glow Wire test
Vid ett glow wire test pressas en upphettad probe mot testobjektet för att se om plasten uppfyller brandklasskraven.
Vertical/Horizontal burning test
Vid ett flamklassningsprov eldar man med öppen låga på det material som provas.

Vårt arbete

Vi arbetar ständigt på att utvidga vår kompetens och kapacitet att mäta enligt fler standarder. Hör med oss om ni har specifika behov och om inte önskade standarder finns med i ovanstående lista!

BK Services kan vara en rådgivande partner i designfasen av ett projekt/produkt. Vi utför även analyser av gamla provningar/granskningar mot uppdaterade standarder och bedömer vilka specifika områden som behöver uppdateras och provas om.

hem

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Tveka inte att kontakta oss om du har behov av att prova din produkt eller om du har frågor som rör CE märkning eller provningsstandarder.