Radioprovning

Radio Equipment Directive

En produkt som innehåller ett eller flera radiointerface behöver provas så att den använder och stöder en effektiv användning av radiospektrum. Detta innebär att man behöver göra mätningar som säkerställer att både sändare och mottagare uppfyller vissa specificerade krav. BK Services kan utföra radioprovning enligt Radio Equipment Directive, RED, för ett antal olika radiointerface. Som exempel kan nämnas Bluetooth, WiFi, GSM och RFID.
RED
bk-services

Mätningar i kammare

BK Services kan utföra radiated spurious emission-provning från 25 MHz – 26 GHz vilket täcker
många produktgrupper. Ofta görs dessa mätningar i vår heldämpade radiokammare Älvsjö.

Ledningsbundna mätningar

Vissa prover behöver utföras ledningsbundet utan produktens antenn. Vissa prover ska utföras i extreme conditions, dvs höga och låga temperaturer och höga och låga spänningar. I dessa fall läggs produkten in i en klimatkammare och matas med en reglerbar spänningskälla samtidigt som de ledningsbundna mätningarna utförs.
Radioprovning

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Tveka inte att kontakta oss om du har behov av att prova din produkt eller om du har frågor som rör CE märkning eller provningsstandarder.